Project Cybersyn – Κεντρικός Σχεδιασμός στη Χιλή του Αλιέντε – η Κυβερνητική και ο Stafford Beer – 2

Μέρος Β’

Στην προηγούμενη ανάρτηση είδαμε την κυβέρνηση Αλιέντε να προσλαμβάνει τον Stafford Beer για να εκπονήσει και να υλοποιήσει ένα σχέδιο που θα εισήγαγε την Κυβερνητική και το Μάνατζμεντ στην διοίκηση των κρατικοποιημένων επιχειρήσεων της Χιλής. Η έμφαση ήταν στον Κεντρικό Σχεδιασμό της Παραγωγής με επιστημονικές μεθόδους ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα και να χρησιμοποιούνται σωστά όλοι οι εργαζόμενοι, οι υποδομές και οι πόροι της χώρας. Με γνώμονα την ικανοποίηση των αναγκών του κοινωνικού συνόλου και όχι την μεγιστοποίηση των κερδών του κάθε παράσιτου καπιταλιστή. Ο εργαζόμενος να είναι στο κέντρο της Παραγωγής και να συμμετέχει στην Διοίκηση.

Ο Stafford Beer εκπόνησε ένα Σχέδιο που από τότε έμεινε γνωστό ως Project CyberSyn ή Synco. Σύμφωνα με αυτό το Σχέδιο η CORFO (Χιλιανή Υπηρεσία Παραγωγικής Ανάπτυξης) και η κάθε κρατική εταιρεία θα αποτελούσαν ένα τεράστιο VSM (viable system model, δες προηγούμενη ανάρτηση). Η ανώτατη αρχή θα ήταν η CORFO. Μικρότερης κλίμακας VSM θα αντιπροσώπευαν τους διάφορους τομείς της οικονομίας, π.χ. Χαλυβουργία, Υφαντουργία, Τρόφιμα, Υλοτομία, Ορυχεία, κτλ. Μέσα σε αυτούς τους τομείς της οικονομίας, άλλα, ακόμα μικρότερης κλίμακας, VSM θα αντιπροσώπευαν υπο-τομείς και ούτω καθεξής μέχρι και το κατώτατο επίπεδο της μονάδας παραγωγής: το εργοστάσιο και το συνεργείο εργασίας.

Stafford Beer : Ο Εργαζόμενος συμμετέχει στην Διοίκηση ενός VSM το οποίο περιέχει άλλα VSM σε μικρότερη κλίμακα. Πηγή: Herman Schwember, "Cybernetics in Government : Experience with New Tools for Management in Chile 1971–1973"

Stafford Beer : Ο Εργαζόμενος (επίπεδο #1) συμμετέχει στην Διοίκηση (επίπεδο #5) ενός VSM μέσω της διαβούλευσης στο επίπεδο #4. Κάθε VSM (π.χ. υποτομέας οικονομίας “Χαλυβουργία”) περιέχει άλλα VSM σε μικρότερη κλίμακα, π.χ. τα διάφορα Εργοστάσια αυτού του υποτομέα, τα οποία με την σειρά τους περιέχουν άλλα VSM, π.χ. Συνεργεία Εργασίας του κάθε εργοστασίου τα οποία, και πάλι, είναι το κάθε ένα και ένα μικρότερο VSM με τα πέντε επίπεδα που περιγράψαμε στην προηγούμενη ανάρτηση. Πηγή: Herman Schwember, “Cybernetics in Government : Experience with New Tools for Management in Chile 1971–1973”

Μέσα στα πλαίσια του Project CyberSyn λοιπόν ο Stafford Beer ανάλαβε να εποπτεύσει την υλοποίηση τεσσάρων επιμέρους προγραμμάτων ως εξής:

  • Cybernet : το Δίκτυο Μεταφοράς Πληροφοριών μεταξύ της Παραγωγής (κρατικών εργοστασίων) και του Σχεδιασμού.

  • Cyberstride : λογισμικό που α) μαζεύει όλους τους δείκτες της παραγωγής, β) ανιχνεύει αυτούς που παρεκκλίνουν και σημαίνει συναγερμό, γ) κάνει προβλέψεις για την παραγωγή βάσει προηγούμενων μετρήσεων.

  • Checo : Εξομοιωτής (simulator) της Οικονομίας της Χιλής.

  • Opsroom : το Δωμάτιο Διαβούλευσης, Σχεδιασμού και Διοίκησης. Μαζί με όλο τον σχετικό εξοπλισμό για επικοινωνία, ανάλυση δεικτών, προσομοίωση της Οικονομίας και παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Ας δούμε αυτά τα τέσσερα προγράμματα πιο αναλυτικά.

1. Cybernet

Αυτό είναι το Δίκτυο Μεταφοράς Πληροφοριών μεταξύ της Παραγωγής (κρατικών εργοστασίων) και του Σχεδιασμού (CORFO). Για να πάρουμε μια ιδέα πόσο πρωτοποριακή ιδέα ήταν το Cybernet: δύο χρόνια ενωρίτερα (1969) δημιουργήθηκε το ARPANET, στις ΗΠΑ – βασικά το σημερινό Internet. Επτά χρόνια ενωρίτερα (1964) η IBM κατασκεύασε το σύστημα κράτησης αεροπορικών εισιτηρίων SABRE ενώ ακόμα ενωρίτερα ήδη από το τέλος της δεκαετίας του 1950, στην Σοβιετική Ένωση οι Lebedev και Burtsev (βραβείο Λένιν και οι δύο) σχεδίασαν ένα κατανεμημένο (distributed) αντί-πυραυλικό σύστημα το οποίο έπαιρνε πληροφορίες από ραντάρ για εχθρικούς πυραύλους, υπολόγιζε τους στόχους του και κατεύθυνε αντί-βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον τους. Αυτό το πρωτοπόρο σύστημα αποτελούσαν ένα ηλεκτρονικό δίκτυο επικοινωνίας που συνέδεε τα ραντάρ, τους θρυλικούς υπολογιστές Μ40 και τους αντί-βαλλιστικούς πυραύλους. Όλα κατανεμημένα σε μία ακτίνα 200 km για ασφάλεια και ανοχή στις απώλειες. Μάλιστα στα 1961 (!) το σύστημα έριξε κάτω και τον πρώτο του βαλλιστικό πύραυλο σε δοκιμαστικά. Η πρώτη φορά στην Ιστορία που έγινε τέτοιο πράγμα. Και μάλλον θα προξένησε στους Αμερικάνους πανικό. Η δε ιδιότητα του συστήματος των Σοβιετικών πρωτοπόρων να είναι κατανεμημένο είναι και ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του μεταγενέστερου αμερικανικού ARPANET του οποίου ο χρηματοδότης ήταν το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Φυσικά κανένα σχολείο ή πανεπιστήμιο δεν θα σε πληροφορήσει για την εξαιρετική δουλειά των Σοβιετικών στον τομέα της Πληροφορικής και των Κατανεμημένων Συστημάτων. Για αυτούς όλα άρχισαν στο Silicon Valley όταν αυτός ο κρετίνος ο Bill Gates … Αλλά ξεφεύγω από το θέμα μας.

Δυστυχώς η έλλειψη ξένου συναλλάγματος στην Χιλή απαγόρευε την αγορά εξαρτημάτων υψηλής τεχνολογίας, π.χ. μόντεμς και τερματικά υπολογιστών, από το εξωτερικό για να κτίσουν το δίκτυο. Έτσι οι μάγκες της CORFO εκμεταλλεύτηκαν την ύπαρξη του υπάρχοντος τηλεφωνικού δικτύου και τις 500 περίπου συσκευές telex που βρήκαν σε μια κυβερνητική αποθήκη και τις οποίες διένειμαν σε εργοστάσια και κυβερνητικά γραφεία. Το αποτέλεσμα ήταν να ανταλλάσσονται περίπου 2,000 μηνύματα (μόνο χαρακτήρες χωρίς εικόνες ή γραφήματα) ημερησίως με πολύτιμες πληροφορίες και δείκτες παραγωγής. Υποθέτω ότι ένα τέτοιο δίκτυο θα παρουσίαζε πρακτικές δυσκολίες όσον αφορά την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, π.χ. την εισαγωγή δεδομένων, διόρθωση λαθών, φιλτράρισμα της πληροφορίας κτλ. Παρόλα αυτά όμως ήταν ένα πρωτότυπο (prototype), μια βάση που με λίγη προσπάθεια θα μπορούσε να μετατραπεί σε ένα λειτουργικό δίκτυο επικοινωνίας υπολογιστών, πάνω στο υπάρχον αναλογικό τηλεφωνικό δίκτυο, και να καταλήξει π.χ. σε κάτι παρόμοιο με τα BBS (Bulletin Board System) της δεκαετίας του 1980. Δεν χρειαζόταν και κάτι περισσότερο. Ο Stafford Beer και οι συνεργάτες του, καθώς και πολλοί άλλοι Χιλιανοί ήταν ικανοί για μια τέτοια δουλειά.

Ακόμα και σαν πρωτότυπο (prototype) όμως η ιδέα του Stafford Beer και του Αλιέντε να χτίσουν ένα ηλεκτρονικό σύστημα μεταφοράς πληροφοριών για την Παραγωγή και τον Σχεδιασμό της Οικονομίας βρισκόταν στην ζώνη μεταξύ πραγματικότητας και επιστημονικής φαντασίας. Στην Χιλή του 1971, μια χώρα της Λατινικής Αμερικής με πληθυσμό 10 εκατομμυρίων και ΑΕΠ 8 δις δολάρια, ένα τέτοιο έργο προς όφελος της Κοινωνίας και όχι κάποιου Καπιταλιστικού Μονοπωλίου ήταν όχι μόνο Πρωτοποριακό αλλά Α-να-τρε-πτι-κό αφού η Πληροφορία είναι Ισχύς. Σημειώστε ότι στην Αγγλία το δίκτυο Janet (μόνο για ακαδημαϊκούς τότε) λειτούργησε αργότερα, μόλις στα μέσα του 1970, ενώ στην Γαλλία το Minitel δεν είχε ακόμα συλληφθεί καν σαν ιδέα. Έτη φωτός μπροστά οι Χιλιανοί και σε αυτόν τον τομέα λοιπόν, τότε που προσπαθούσαν να κτίσουν τον Σοσιαλισμό (με τον δικό τους τρόπο – αλλά ας μην το εξετάσουμε αυτό τώρα).

Η συνέχεια στην επόμενη ανάρτηση.

ΑΧΠ
—–

Προηγούμενα κείμενα για τον Κεντρικό Σχεδιασμό:

Σχόλια και διορθώσεις ευπρόσδεκτα.

About ΑΧΠ

\|/ Endika Mesa (islaind at yahoo.co.uk) ex livantes \|/
This entry was posted in Θαμμένη Ιστορία, Κυβερνητική-Cybernetics, Μελέτες, Σοσιαλισμός, Κεντρικός Σχεδιασμός, το Μέλλον and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Project Cybersyn – Κεντρικός Σχεδιασμός στη Χιλή του Αλιέντε – η Κυβερνητική και ο Stafford Beer – 2

  1. Pingback: 3 – Project Cybersyn – Κεντρικός Σχεδιασμός στη Χιλή του Αλιέντε – η Κυβερνητική και ο Stafford Beer – 3 | Το προνόμιο του Φτωχού

  2. Pingback: 3 – Project Cybersyn – Κεντρικός Σχεδιασμός στη Χιλή του Αλιέντε – η Κυβερνητική και ο Stafford Beer – 3 | Το προνόμιο του Φτωχού

  3. Pingback: 4 – Project Cybersyn – Κεντρικός Σχεδιασμός στη Χιλή του Αλιέντε – Opsroom – 4 | Το προνόμιο του Φτωχού

  4. Pingback: Ο Κεντρικός Σχεδιασμός στον σοσιαλισμό – 2. ακόμα λίγα για την “ελεύθερη” αγορά | Το προνόμιο του Φτωχού

  5. Pingback: Ο Κεντρικός Σχεδιασμός στον Σοσιαλισμό – 1. ο von Mises και η “ελεύθερη” αγορά | Το προνόμιο του Φτωχού

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s