Πόσο είναι το ΑΕΠ στα Σόδομα είπαμε;

– (Μ)Πα(μ)πά πες μου για τον Χριστό.

– Να σου πώ μωρό μου και μάλιστα με τα λόγια του. Μια φορά, ένας Πλούσιος άνθρωπος που “κατείχε” μάλιστα και τρεις δούλους, έπρεπε να φύγει από τον τόπο του για αρκετό καιρό [1]. Έτσι σκέφτηκε να δώσει τα χρήματα του στους δούλους του για να τα φυλάγουν, και όπως καταλαβαίνω, και να τα πολλαπλασιάσουν. Τα 8 τάλαντα που είχε – κάποια εκατομμύρια σήμερα φαντάζομαι – τα μοίρασε στους τρεις δούλους “ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν” – δηλαδή στον καθένα σύμφωνα με τις δυνατότητες του. Δυνατότητα για να τα πολλαπλασιάσουν εννοείται γιατί σίγουρα δεν τους τα έδωσε για κανένα άλλο σκοπό και δη φιλανθρωπικό! Σύμφωνα με τα γραπτά του Ματθαίου (25:14-30) και του Λουκά (19:11-27) λοιπόν, ο Άρχοντας της παραβολής έδωσε στον πρώτο δούλο πέντε, στον δεύτερο δύο και στον τρίτο ένα τάλαντο. Και ευθύς άφησε την πόλη για το μακρινό του ταξίδι.

– Μετά από αρκετό καιρό γύυυυυρισε ο Πλούσιος Κύριος στην πόοοοοοολη.

– Και τί έκανε παπά;

– Μα φυσικά πήγε και βρήκε τους τρεις δούλους του για να μάθει τί έγιναν τα λεφτά του. Ήταν μεγάλη η χαρά του όταν είδε τον πρώτο και δεύτερο δούλο να του φέρνουν διπλάσια τάλαντα από αυτά που τους έδωσε. Ο φιλότιμος και κοψονούρης δούλος της ιστορίας “εἰργάσατο ἐν αὐτοῖς καὶ ἐποίησεν ἄλλα πέντε τάλαντα”, δηλαδή εργάστηκε μαζί με αυτά τα τάλαντα και έκανε άλλα πέντε! Το ίδιο έπραξε και ο κοψονούρης νούμερο 2. Μια απόδοση 100 τα εκατό.

– Όμως, όταν έφτασε στον τρίτο δούλο που μάλλον γνώριζε τι “κουμάσι” ήταν και τι “δυνατότητες” είχε για αυτό και του εμπιστεύτηκε ένα ελάχιστο της περιουσίας του, ένα μόνο τάλαντο, δεν είχε ιδέα ότι θα τον έβριζε και από πάνω!

– Ωχ!

– “Κύριε, ήξερα πως είσαι ένας σκληρός άνθρωπος“, είπε ο τρίτος δούλος στον Άρχοντα και ιδιοκτήτη του – μην το ξεχνάμε αυτό, “… και ότι θερίζεις εκεί που δεν έσπειρες και μαζεύεις από κει που δεν εσκόρπισες“.

Στο πρωτότυπο γράφει “θερίζων ὅπου οὐκ ἔσπειρας καὶ συνάγων ὅθεν οὐ διεσκόρπισας” και μου φαίνεται αξίζει Νόμπελ Λογοτεχνίας έστω και αν δεν τα δίνουν σε πεθαμένους. Το να θερίζεις εκεί που δεν έσπειρες φυσικά λέγεται κλεψιά. Το ίδιο και το να παίρνεις από εκεί που δεν έβαλες (ή διασκόρπισες – τον σπόρο του σιταριού αν καταλαβαίνω σωστά).

– Ο Άρχων λοιπόν εκτός από σκληρός και εκμεταλλευτής δούλων είναι και κλέφτης και ο τρίτος δούλος του το είπε κατάμουτρα. Γίνεται αλλιώς μωρό μου;

– Όχι παπά μου.

– Έτσι λοιπόν, συνεχίζει ο τρίτος δούλος, “Επειδή σε φοβήθηκα, πήγα και έθαψα το τάλαντο σου βαθιά στη γη, να, λοιπόν, παρ’ το γιατί είναι δικό σου“. Ο δούλος αυτός δεν ήθελε να ‘ρισκάρει’ τα ξένα χρήματα. Και μάλιστα χρήματα ενός σκληρού ανθρώπου. Ο τρίτος δούλος, 2,000 χρόνια πριν, γνώριζε ότι οι επενδύσεις ενέχουν ρίσκο.

– “Δούλε πονηρέ και οκνηρέ, αφού ήξερες πως θερίζω από κει που δεν έσπειρα και μαζεύω απ’ εκεί που δε σκόρπισα. Έπρεπε λοιπόν να βάλεις τα λεφτά σου στους τραπεζίτες και εγώ, όταν θα επέστρεφα θα τα έπαιρνα πίσω με τόκο. Πάρτε απ’ αυτόν το τάλαντο και δώστε το σε κείνον που έχει τα δέκα τάλαντα”.

– Αν και ο δούλος του γνωρίζει για επενδυτικό ρίσκο, ο Άρχοντας δεν φαίνεται να γνωρίζει ότι αγοράζοντας ομόλογα από τους Τραπεζίτας δεν είναι και το καλύτερο.

– Φαίνεται, σήμερα, ο κόσμος των επενδύσεων έχει γίνει πολύ πιο επικίνδυνος από ότι ήταν όταν τον γνώρισε ο Χριστός. Ποιός θα το πίστευε ε Μπαμπά;

– Ούτε ο Ματέο μωρό μου.

– Να και η τιμωρία που επέβαλε ο Άρχων στον τρίτο δούλο: “Καὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. Ταῦτα λέγων ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω” – να ρίξετε τον αχρέιο δούλο στο σκοτάδι, εκεί που ακούγεται κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών, και αφού τα είπε αυτά φωνάζει “αυτός που έχει αυτιά για να ακούει ας ακούσει” !

Κλαυθμός και βρυγμός οδόντων μωρό μου !

– Δηλαδή τα είπε αυτά ο Χριστός Παπά μου;

– Εε, έτσι φαίνεται. Αλλά ίσως να τα είπε σε ομιλία του στον Σύνδεσμο Βιομηχάνων Γαλιλαίας.

Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην·

Είπε ο Κύριος αυτή την παραβολή.

ἄνθρωπός τις ἀπορῶν, ἐκάλεσε τοὺς ἰδίους δούλους καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ, καὶ τῷ μὲν ἔδωκε πέντε τάλαντα, τῷ δὲ δύο, τῷ δὲ ἐν, ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν, καὶ ἀπεδήμησεν εὐθέως.

Κάποιος άνθρωπος που ήταν έτοιμος για ταξίδι κάλεσε τους δούλους του και τους παράδωσε την περιουσία του. Και σ' άλλον μεν έδωσε πέντε τάλαντα σ' άλλον δύο και σ' άλλον ένα σύμφωνα με τη δύναμη του καθενός και αμέσως αναχώρησε.

Πορευθεὶς δὲ ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν εἰργάσατο ἐν αὐτοῖς καὶ ἐποίησεν ἄλλα πέντε τάλαντα. Ὠσαυτὼς καὶ ὁ τὰ δύο ἐκέρδησε καὶ αὐτὸς ἄλλα δύο. Ὁ δὲ τὸ ἐν λαβὼν ἀπελθὼν ὤρυξεν ἐν τῇ γῆ καὶ ἀπέκρυψε τὸ ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ.

Εκείνος που πήρε τα πέντε τάλαντα πήγε και δούλεψε και μ' αυτά κέρδισε και άλλα πέντε. Έτσι έκανε και αυτός που πήρε τα δύο και κέρδισε άλλα δύο. Εκείνος όμως που πήρε το ένα, πήγε και έσκαψε στη γη και έθαψε το χρήμα του κυρίου του.

Μετὰ δὲ χρόνον πολὺν ἔρχεται ὁ κύριος τῶν δούλων ἐκείνων καὶ συναιρεῖ μετ' αὐτῶν λόγον. Καὶ προσελθὼν ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα λέγων κύριε, πέντε τάλαντά μοι παρέδωκας· ἰδὲ ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ' αὐτοῖς.

Ύστερα από πολύ χρονικό διάστημα φτάνει ο κύριος των δούλων και λογαριάζεται μαζί τους. Και αφού ήλθε εκείνος που πήρε τα πέντε τάλαντα, έφερε και άλλα πέντε και λέγει στον κύριο· πέντε τάλαντα μου παράδωσες, να, εγώ κέρδισα και άλλα πέντε.

Ἐφῇ αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ· εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ. Ἐπ’ ὀλίγα ᾖς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σὲ καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σοῦ. Προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὰ δύο τάλαντα λαβὼν εἶπε· κύριε, δύο τάλαντά μοι παρέδωκας· ἰδὲ ἀλλὰ δύο τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ' αὐτοῖς. Ἐφῇ αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ· εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ· ἐπ’ ὀλίγα ᾖς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σὲ καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σοῦ.

Του είπε ο κύριος του· μπράβο καλέ μου δούλε και πιστέ· ήσουν πιστός στα λίγα, εγώ θα σε εγκαταστήσω στα πολλά. Έμπα λοιπόν στη χαρά του κυρίου σου. Ήλθε και εκείνος που είχε πάρει τα δύο τάλαντα, και είπε. Κύριε, δύο τάλαντα μου παράδωσες· να που εγώ κέρδισα άλλα δύο τάλαντα. Τότε ο κύριος του είπε· Μπράβο δούλε καλέ και πιστέ. Φάνηκες πιστός στα λίγα, εγώ θα σε εγκαταστήσω στα πολλά. Έμπα λοιπόν στη χαρά του κυρίου σου.

Προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὸ ἐν τάλαντον εἰληφὼς εἶπε· κύριε, ἔγνων σὲ ὅτι σκληρὸς εἰ ἄνθρωπος, θερίζων ὅπου οὐκ ἔσπειρας καὶ συνάγων ὅθεν οὐ διεσκόρπισας· καὶ φοβηθεὶς ἀπελθὼν ἔκρυψα τὸ τάλαντόν σου ἐν τῇ γῆ· ἰδὲ ἔχεις τὸ σόν.

Τότε ήλθε και εκείνος που είχε πάρει το ένα τάλαντο, και είπε: Κύριε, ήξερα που είσαι ένας σκληρός άνθρωπος, θερίζεις εκεί που δεν έσπειρες και μαζεύεις από κει που δεν εσκόρπισες. Επειδή φοβήθηκα, πήγα και έκρυψα το τάλαντο σου στη γη, να, λοιπόν, παρ’το γιατί είναι δικό σου.

Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ· πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ· ἡδεῖς ὅτι θερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα καὶ συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα, ἔδει οὖν σὲ βαλεῖν τὸ ἀργύριόν μου τοῖς τραπεζίταις, καὶ ἐλθὼν ἐγὼ ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ· Ἄρατε οὖν ἀπ' αὐτοῦ τὸ τάλαντον καὶ δότε τῷ ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα.

Και ο κύριος του αποκρίθηκε: δούλε πονηρέ και οκνηρέ, ήξερες πως θερίζω από κει που δεν έσπειρα και μαζεύω απ' εκεί που δε σκόρπισα. Έπρεπε λοιπόν να βάλεις τα λεφτά σου στους τραπεζίτες και εγώ, όταν θα επέστρεφα θα τα έπαιρνα πίσω με τόκο. Πάρτε απ' αυτόν το τάλαντο και δώστε το σε κείνον, που έχει τα δέκα τάλαντα.

Τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται καὶ περισσευθήσεται, ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ. Καὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. Ταῦτα λέγων ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω».

Γιατί στον καθένα που έχει, θα δοθούν και άλλα και θα περισσέψουν. Από κείνον όμως που δεν έχει, θα του αφαιρεθεί και κείνο που έχει. Πάρτε και ρίξτε αυτόν τον άθλιο δούλο έξω στο σκοτάδι, εκεί που ακούγεται το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών. Και λέγοντας αυτά τόνιζε· όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει.

πηγή αρχαίου κειμένου και μετάφρασης: kainidiathiki.agiooros.org/index.php?id=1&bt=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1+%CE%9C%CE%B1%CF%84%CE%B8%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BD&ch=25&ancnew=AM

La porte est claquée, Joel est barré …

ΑΧΠ

——-

About ΑΧΠ

\|/ Endika Mesa (islaind at yahoo.co.uk) ex livantes \|/
This entry was posted in τα σύννεφα δεν έχουν κάγκελλα, τα Παιδιά, Ιστορίες από την Βίβλο γιά άθεους, Χιούμορ / Σάτιρα and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s